Ing. arch. Natália Puschmannová

riaditeľka sekcie tvorby mestských priestorov
natalia.puschmannova@mib.sk

Natália Puschmannová je architektka. Absolvovala štúdium na FASTU v Bratislave. Viac ako desať rokov pracovala v oblasti reklamy, kde sa venovala predovšetkým projektovému riadeniu. V 2014 prišla na Útvar hlavnej architektky ako projektový manažér pre projekty EPOurban – poradenstvo pri obnove bytových domov a „Bratislava sa pripravuje na zmenu klímy“ podporeného finančným mechanizmom tzv. Nórskych fondov. Boli to prvé realizácie Hlavného mesta vo verejnom priestore s dôrazom na realizáciu opatrení na zmenu klímy. Okrem toho patrí do tímu projektantov priestorov pre mestskú políciu na Obchodnej ulici. Od roku 2019 je na Metropolitnom inštitúte Bratislavy poverená vedením sekcie mestských priestorov. 

Ing. arch. Katarína Bergerová

architektka
katarina.bergerova@mib.sk

Ing. arch. Monika Kuhn

architektka
monika.kuhn@mib.sk

Ing. Ivan Stankoci, PhD.

krajinný architekt
ivan.stankoci@mib.sk

Ing. arch. Marcel Dzurilla

architekt
marcel.dzurilla@mib.sk

Ing. Sandra Štasselová

urbanistka
sandra.stasselova@mib.sk

Ing. arch. Martina Vnenková

architektka
martina.vnenkova@mib.sk

Ing. arch. Martina Pulmanová

architektka
martina.pulmanova@mib.sk

Ing. arch. Kristína Krchová

architektka
kristina.krchova@mib.sk

Hana Arnold

stážistka
hana.arnold@bratislava.sk