Koše

Odpadové koše sú samozrejmou súčasťou mestského mobiliáru a základnou
podmienkou pre udržiavanie čistého a kvalitného verejného priestoru.

Hoci odpadové koše nie sú ultimátnym riešením znečistenia v meste, nastavenie kvalitných princípov a štandardov ich umiestňovania a dizajnu je dôležitým krokom nie len pre čistotu mesta, ale aj pre celistvý a usporiadaný verejný priestor ako taký.

Účelom tohto dokumentu je vytvorenie podkladu pre zjednotenie princípov a štandardov osádzania a dizajnu odpadových košov tak, aby prispievali ku celistvosti verejného priestoru, k jeho kvalite a k jednoduchosti jeho správy.

Aktuálna verzia prvých šiestich Princípov a štandardov: Princípy a štandardy osádzanie stĺpikov, terasové sedenie, osádzania rozvodných inštalačných skríň, osádzania lavičiek, osádzania smetných košov a osádzania cyklostojanov, ešte prebieha jazykovou korekciou a pripomienkovaním a bude postupne aktualizovaná.