Manifest

ilustrácia z manifestu

Jeho účelom je pomenovať základné hodnotové východiská pre vytváranie čistého, atraktívneho, zeleného a starostlivého priestoru, ktorý vo svojej inkluzívnosti myslí na najzraniteľnejších obyvateľov mesta: od seniorov a detí, až po znevýhodnené skupiny ľudí.

Poskytnutie usmernenia pre samosprávu či súkromné subjekty však samo o sebe nestačí. Práve bratislavská verejnosť, ktorá mestu vdychuje život, je pre nás kľúčovou súčasťou uvažovania o verejnom priestore. Dúfame, že Manifest bude preto nielen informatívnym, ale aj podnetným dokumentom pozývajúcim verejnosť na účasť v dialógu, ktorého cieľom je postupne pripraviť Bratislavu na výzvy tohto storočia.

Manifest bude zverejnený na jeseň tohto roku.